Lokalne vijesti

29.06.2021

Renata Kiršić i Tanja Pejić potpredsjednice Gradskog vijeća Labina

Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Labina jednoglasno su izabrani potpredsjednici Vijeća. Iz redova predstavničke većine za potpredsjednicu je izabrana Renata Kiršić s liste IDS-ISU. Predstavnička manjina dogovorila je da će četverogodišnji mandat potpredsjednika podijeliti na dvogodišnji. Tako će prve dvije godine funkciju potpredsjednice obnašati Tanja Pejić s liste Demokrata, a druge dvije godine Valdi Gobo s liste SDP-a.