Lokalne vijesti

30.06.2021

Prvim rebalansom labinski proračun povećan za 1.881.552,00 kuna

Najznačajnije promjene Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2021. godinu, je smanjenje prihoda poslovanja nastalih kao posljedica epidemije korona virusa COVID 19 kao i uključivanje viška prihoda iz 2020. godine, rečeno je na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća. Prihodi od poreza planirani su sa smanjenjem od 2,10%, odnosno u iznosu od 600.000,00 kn, a smanjen je prihod od poreza na promet nekretnina za 20,00% ili 600.000 kn, s obzirom na slabiju realizaciju prihoda u prvom polugodištu ove godine.  Prvim rebalansom proračun iznosi 131.275.142,00 što je više u odnosu na prvobitni proračun za 1.881.552,00 kuna ili 1,45%.