Lokalne vijesti

09.08.2021

Labinski komunalci preuzimaju sav otpad

Problemi s kojima se, zbog prevelike količne otpada koje pristižu, suočava Županijski centar za gospodarenje otpadom Kaštijun, pa do daljenjega neće preuzimati otpad od gospodarskih subjekta u kojem se nalazi proizvodni otpad, ne utječu na normalan rad Komunalnog poduzeća „1.Maj“, kaže direktor labinskih komunalaca Donald Blašković: (ton – Donald Blašković), zaključio je Blašković.