Novosti

Tehnoline telekom

14.09.2021

Na Labinštini more i dalje izvrsne kakvoće za kupanje

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 6. do 9. rujna proveo IX. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 216 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 21 ºC do 24 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 19 ºC do 28 ºC. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na  211 mjernih točaka odnosno u 97,69 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 4 mjerne točke (Umag, Moela; Novigrad, Novigrad-Sv. Pelagij ; Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale i Umag, Moela – Gradska plaža) odnosno u 1,85% uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 1 mjernoj točci (Poreč, Zelena laguna, Debeli rt - plaža) odnosno u 0,46% uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.