Lokalne vijesti

Tehnoline telekom

15.09.2021

Naselje Raša upisano u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

Popriličnu je raspravu na sinoćnjoj sjednici Općinskog vijeća Raše izazvala odluka o stavljanju van snage Odluke o proglašenju urbanističke cjeline naselja Raša kulturnim dobrom od lokalnog značaja. Naime, Općinsko vijeće Općine Raša na sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine donijelo Odluku o proglašenju urbanističke cjeline naselja Raša kulturnim dobrom od lokalnog značenja. Tom je Odlukom bilo određeno da se ona donosi, u cilju zaštite kulturnopovijesnih vrijednosti, do trenutka upisa urbanističke cjeline naselja Raša u Registar kulturnih dobara. Rješenjem Ministarstva kulture i medija, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Puli, donesenim 9. travnja 2021. godine, naselje Raša upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao kulturno-povijesna cjelina, preventivno zaštićeno dobro, lokalno zaštićeno dobro. (ton – Igor Radić), pojasnio je pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Igor Radić.  

Vijećnike je zanimalo kako će se ta Odluka provoditi, što je s već izgrađenim dijelovima na građevinama, a vijećnik SDP-a Nevres Mulavdić kazao je da se o Raši treba pitati i njezine građane: (ton – Glorija Paliska), rekla je općinska načelnica Glorija Paliska.  U registar je upisano naselje Raša, ali ne i Karlota i Krapan, ustvrdila je načelnica te kazala kako imaju u planu da se na isti način kao naselje Raša zaštiti i Koromačno. Vijećnik SDP-a Vedran Grubišić predložio je da Općinsko vijeće osnuje Komisiju za vrednovanje arhitektonskih rješenja koja bi pomogla konzervatorima u donošenju odluka o onome što se smije ili ne smije raditi. (ton – Glorija Paliska 1), pojasnila je općinska načelnica Glorija Paliska.