Lokalne vijesti

12.10.2021

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za iduću godinu na javnom savjetovanju

Grad Labin uputio je na javno savjetovanje Nacrt prijedlog Proračuna za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu s pripadajućim nacrtima prijedloga programa za iduću godinu. Prema Nacrtu prijedloga proračun za 2022. godinu planiran je u visini od 136.628.691 kunu, odnosno 4,08 % više od ovogodišnjeg proračuna koji iznosi 131.275.142 kune. Javno savjetovanje je otvoreno do 10. studenoga. Nacrt prijedloga proračuna kao i obrazac za primjedbe, komentare i prijedloge dostupan je na mrežnim stranicama Grada Labina www.labin.hr. Popunjeni obrazac s prilogom potrebno je dostaviti na adresu elektroničke pošte: loreta.blaskovic@labin.hr