Lokalne vijesti

24.11.2021

Općina Pićan uputila na savjetovanje proračun za iduću godinu

Općina Pićan je na otvoreno savjetovanje uputila prijedlog proračuna za iduću godinu koji je planiran u visini od 15.363.200 kuna. Prijedlog proračuna i obrazac za dostavu komentara, mišljenja, prijedloga i primjedbi dostupan je na www.pican.hr. Popunjeni obrazac s komentarima, primjedbama i mišljenima se do 9. prosinca do 12 sati može poslati na e-mail martina.bilic@pican.hr ili uputiti poštom na adresu općinske uprave.