Lokalne vijesti

24.11.2021

Kršanski vijećnici smanjili su naknade-godišnja ušteda 120 tisuća kuna!

Na ovotjednoj sjednici Općinskog vijeća Kršana vijećnici su donijeli odluku o visini naknada za članove vijeća i članove radnih tijela, kao i predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća. Odlukom su naknade značajno smanjene. Predsjednik ima pravo na mjesečnu naknadu od 750 kuna, a potpredsjednik od 600 kuna mjesečno. Prijašnje naknade iznosile su 2500 kuna za predsjednika i 1995 kuna za potpredsjednike. Naknade vijećnicima, po prisustvovanju sjednici Općinskog vijeća, smanjene su s 500 na 400 kuna. Naknade članovima radnih tijela ostaju 200 kuna po sjednici, ali je njihov broj smanjen. Na taj način godišnje uštede iznose 120 tisuća kuna, a koja sredstva će se raspodijeliti za obrazovanje i socijalu.