Lokalne vijesti

24.11.2021

Glavičić: Bespovratnim sredstvima nastojimo najmlađima pružiti sretno i ispunjeno djetinjstvo

Povodom kampanje Dana otvorenih vrata EU projekata učinjen je presjek prijavljenih i odobrenih projekata Grada Labina u tekućoj godini s posebnim osvrtom na bespovratna sredstva dodijeljena za projekte namijenjene djeci i mladima.

Od projekata koji su trenutno u provedbi zasigurno je financijski najizdašniji onaj kojim se sufinancira rad 55 pomoćnika u nastavi za tri istarska grada – Labin, Poreč i Rovinj. Gradu Labinu kao nositelju projekta osigurana je svota od dva milijuna kuna bespovratnih sredstava. Projekt koji je prijavljen početkom godine također se odnosi na naše najmlađe sugrađane, a istime se, između ostalog, namjerava uvesti produljeni boravak, zaposliti dva odgojitelja i jedan defektolog.

Kao tata sam itekako svjestan potreba koje imaju naša djeca, ali i mi, roditelji. Biti važan akter kao gradonačelnik s timom ljudi koji radi na prijavama na natječaje i povlači sredstva, mi je izuzetno važno, jer znam da radimo prave korake. Pomoćnici u nastavi, kao i produženi boravak, itekako su bitna tema o kojoj učestalo govorimo. Uhvatili smo trenutak, prijavljujemo se na dostupne natječaje, slušamo i čujemo potrebe naših građana, najzad reagiramo“, osvrće se gradonačelnik Labina Valter Glavičić.

Nedavno je Grad Labin zaprimio odluku o odabiru za nova ulaganja u mlade, čime će u Labin stići bespovratnih 1,2 milijuna kuna za obnovu školskih kuhinja i zdravu prehranu, a ljetos je i službeno dostavljena Odluka o dodjeli sredstava za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Giuseppina Martinuzzi u Rapcu“, u iznosu od skoro 700 tisuća kn. Zgotovljeni su i radovi na rekonstrukciji dječjeg igrališta u naselju Vinež, tj. na području tzv. Novih kuća. Ovaj projekt sufinanciran je od strane LAG-a Istočna Istra s 200 tisuća kuna.

Na iznos od zasad odobrenih bespovratnih 4,1 milijun kuna Glavičić rezimira: „Uz redovno održavanje i ulaganje kroz proračunska sredstva naravno da želimo iskoristiti i članstvo u europskoj obitelji; to nam je pravo dano i moramo ga iskoristiti. Kao relativno mala sredina, srednji grad, nastojimo kroz prijave na natječaje obezbjediti dodatna sredstva za poboljšanje standarda svih nas. Smatram da ako imamo volje, želje, znanja i truda, a ponekad i nadljudske napore, da se trud isplati. Zar ove brojke ne govore u prilog tome? Želimo svima nama boljitak, ali kada se ukaže prilika da učinimo nešto konkretno za našu djecu, naravno je da ćemo to prigrliti i barem malo olakšati teret poreznim obveznicima“.

Da je ulog u mlade najbolje ulaganje dokazuje i nedavna jednoglasna odluka Gradskog vijeća Grada Labina za prijavu projekta izgradnje novog dječjeg vrtića u naselju Vinež na Mjeru 7.4.1. Ruralnog razvoja, čija ukupna vrijednost projekta iznosi skoro 6 milijuna kuna, a mogući intenzitet potpore za projekt gradnje vrtića iznosi do 80 % od ukupnih prihvatljivih troškova.

Trenutno su u pripremi još dvije zanimljive prijave na dostupne natječaje: rekonstrukcija i obnova dječjeg igrališta, onog na Katurama, koji će, osim što će služiti razonodi, naše najmlađe i educirati o maritimnoj baštini, procjenjuje se na očekivanu vrijednost bespovratnih sredstava u iznosu nešto manjem od 900.000,00 kn, a prijava projekta provedbe aktivnosti edukacije vrtićaraca i izrade edukativne slikovnice pomorske tematike za DV „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 200.000,00 kn.

Zaključno, odobrenih bespovratnih 4,1 milijun kuna te prijavljenih i u pripremi, a koji se odnose na ulaganje u djecu i mlade, u iznosu od procijenjenih bespovratnih više od 7 milijuna kuna daje naslutiti da je Grad Labin i ove godine učinio pomak, onaj dobar, koji služi kao primjer dobre prakse rada, truda, zalaganja i, naposljetku, povlačenja EU sredstava.