Lokalne vijesti

25.11.2021

Željko Zahtila raški član Nadzornog odbora 1. Maja, a Mario Brezac Vodovoda

Na ovotjednoj sjednici Općinskog vijeća Raše za člana Nadzornog odbora Trgovačkog društva „1.Maj“ izabran je Željko Zahtila, a za člana Nadzornog odbora Vodovoda Labin Mario Brezac. Raški vijećnici izabrali su i članove Komisije za pitanja i zaštitu prava nacionalnih manjina, međuopćinsku i međunarodnu suradnju. Predsjednik Komisije je Senad Pozderović, a članovi Mario Brezac i Damir Matas. Dalibor Kvaternik izabran je za predsjednika Odbora za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i komunalne poslove. Za članove su birani Ana Mikuljan Franković, Željko Zahtila, Jasmin Mahmutović i Zlatan Fejzić.