Lokalne vijesti

25.11.2021

Iduće godine javna rasvjata u Faragunima

Postava javne rasvjete u selu Faraguni, nadomak Marciljani realizirat će se u 2022. godini. "Ta je investicija na inicijativu Mjesnog odbora Vinež i osobnim zalaganjem vijećnika Larija Zahtile uvrštena kao prioritet u Nacrt Proračuna Grada Labina za 2022. godinu", kazao je  Danijel Žužić, pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Labina odgovarajući na vijećničko pitanje Mladena Bastijanića. U planu je postava tri rasvjetna tijela za što se planira izdvojiti 50 tisuća kuna.