Scena

11.01.2022

Labin Art Expressu XXI potpora u okviru akcije ''Jer svirati se mora 2''

Stručna komisija Hrvatske glazbene unije je završila ocjenjivanje više od  300 pristiglih prijava za akciju „JER SVIRATI SE MORA 2“ kroz koju će se distribuirati 7 milijuna kuna pomoći za organizaciju koncertnih aktivnosti s ciljem ublažavanja posljedica protupandemijskih mjera. Između prijavljenih projekata koji su zadovoljili zadane kriterije, odabrano je njih 237, unutar kojih će se izvesti više od  400 koncerata do kraja lipnja ove godine. Tako će pomoć dobiti dvostruko više koncerata nego li je to bilo kroz prošlogodišnju, prvu akciju „Jer svirati se mora“. Pred komisijom je bio posebno izazovan zadatak, budući da su organizatori u svojim prijavama naveli više od 30 milijuna kuna troškova, a za pomoć je na raspolaganju bilo unaprijed utvrđenih 7. Stoga je svaka prijava višestruko provjeravana i procjenjivana, te su temeljem pristigle dokumentacije donesene odluke kojima će se pokriti neki dijelovi tehničkih troškova za odobrena 237 projekta.

Treba posebno naglasiti da su sredstva pomoći usmjerena isključivo na pokrivanje dokumentiranih tehničkih troškova organizacije koncerata (poput najma razglasa, dvorana / prostora, zaštitarske službe itd), te se ne smiju koristiti za isplatu umjetničkih honorara.

Među 237 odabranih programa je i program Labin Art Expressa XXI „Glazbeni rudnik“. Za dva koncerta, grupa Mangroove i Nola, koje će u Lamparni i na Pijacalu realizirati između 15. travnja i 30. lipnja dobili su potporu od 20 tisuća kuna. Za dva koncerta, od kojih će jedan realizirati u Parku skulptura Dubrova, Mimika Orchestra-Mediteranska turneja, a drugog na Puntu, 30 tisuća kuna potpore dobio je Studio Panorama iz Punta.