Lokalne vijesti

20.01.2022

Napreduju radovi na vodovodnoj mreži Visoke zone Labina

Radovi na izgradnji posljednje faze cjevovoda visoke zone Grada Labina teku u zakazanim rokovima. Posljednja faza obuhvaća postavu vodovodnog cjevovoda na dionicama Murati - Morčaki i Murati - Vučići - Dropići - Katići - Filići (Gora Glušići), a nedavno su dovršeni radovi na polaganju cjevovoda do naselja Katići te preostaje izgradnja posljednje dionice od naselja Katići do naselja Filići (Gora Glušići) i uređenje crpne stanice Vučići. Radovi se planiraju dovršiti do kraja lipnja 2022. godine. P

odsjetimo, radi se o projektu Vodovoda Labin koji je 2018. godine započeo s investicijskim ciklusom za projekt visoke zone Grada Labina kada je provedeno javno nadmetanje te je Vodovod Labin zaključio okvirni sporazum s izvođačem radova De Conte iz Labina. Ukupna investicija je 9.684.460 kn (bez PDV-a). Projekt je sufinanciran od strane Hrvatskih voda s 40% investicije (bez PDV-a).Ovom investicijom naselja visoke zone uključuju se u vodoopskrbni sustav Vodovoda Labin, a radi se o dijelu Labina s ukupno jedanaest manjih naselja i stotinjak stanovnika. 

Područje visoke zone bio je jedan od onih 0,3% područja grada koji dosad nije imao razvijenu vodoopskrbu. Uključivanjem u vodoopskrbni sustav Labinštine stotinjak stanovnika dobiva mogućnost korištenja pitke vode, što ujedno donosi i veliki poticaj daljnjeg razvoja, posebno turizma. Ova faza ugovorene investicije vrijedna je 3.834.471,00 kn što uz već završene radove vrijedne 5.849.988,79 kuna iznosi ukupno ugovorenih 9.684.460 kn (bez PDV-a), a očekivani završetak radova je kraj lipnja ove godine.