Lokalne vijesti

05.07.2022

Vraća se ''Petangošt''

Nakon dvogodišnje stanke 5.kolovoza će se u Šumberu  ponovno održati tradicionalna fešta „Petangošt“. Općina Sveta Nedelja stoga obavještava i poziva sve  zainteresirane fizičke i pravne osobe koje žele obogatiti tradicionalni blagdan „Petangošt“ u Šumberu da svoje zahtjeve za privremenim korištenjem javne površine za postavljanjem privremenih objekata i naprava (štandova) te prateće  opreme  podnesu  Jedinstvenom  upravnom  odjelu  Općine  Sveta  Nedelja  do 25. srpnja. Zahtjevi se mogu predati neposredno u pisarnici Općine Sveta Nedelja ili se mogu poslati poštom na adresu  općinske uprave. Sve obavijesti vezano uz podnošenje zahtjeva i dokumentacije koja se podnosi mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Sveta Nedelja na broj telefona 052 865 631.