Lokalne vijesti

06.07.2022

Općina Sveta Nedelja sufinancira nabavu školskog pribora svojim osnovnoškolcima

Općina Sveta Nedelja  sufinancirat će s iznosom od 200 kuna nabavu školskog pribora  osnovnoškolcima s prebivalištem na području općine za školsku 2022./2023. godinu. Školski pribor moći će se nabaviti, od 11.srpnja do 30.rujna, u trgovini Liber Domini  u Labinu sukladno dostavljenom popisu učenica i učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje školskog pribora.