Lokalne vijesti

30.09.2022

Grad Labin raspisao natječaj za nove stipendiste

Grad Labin raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija u školskoj/studijskoj godini 2022./2023. učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Labina. U školskoj/studijskoj godini 2022./2023., dodijelit će se ukupno 30 novih stipendija. Šest stipendija učenicima srednjih škola, devet stipendija studentima prve godine deficitarnih studija, pet stipendija studentima prve godine svih studija, šest stipendija studentima druge do šeste godine deficitarnih studija i četiri stipendija studentima druge do šeste godine svih studija. 

Pravo na stipendiju imaju učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području Grada Labina u trajanju od najmanje 12 mjeseci do dana podnošenja zahtjeva za stipendiju, ukoliko se redovno školuju / studiraju izvan mjesta prebivališta i ukoliko ne primaju drugu stipendiju po bilo kojoj osnovi, izuzev stipendije privatnog poduzeća ili obrta, čiji je iznos manji ili jednak iznosu gradske stipendije u tekućoj školskoj / akademskoj godini, te ukoliko nisu stariji od 26 godina. Učenici koji polaze nastavu izvan područja Grada Labina za zvanja koja se stječu završetkom postojećih programa pri Srednjoj školi u Labinu ne mogu ostvariti pravo na stipendiju po Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog interesa za Grad Labin. 

Učenici koji polaze bilo koji od gimnazijskih programa, ne mogu ostvariti pravo na stipendiju po Pravilniku, ukoliko u školskoj godini u kojoj se natječu za stipendiju pri Srednjoj školi u Labinu postoji barem jedan gimnazijski program.Učenici i studenti koji ostvaruju dohotke s osnove radnog odnosa ne ostvaruju pravo na stipendiju. Prijave na Natječaj podnose se na adresu Grad Labin, Gradonačelnik, Titov trg 11, na propisanom obrascu, koji je kao i cjelokupni tekst natječaja dostupan na www.labin.hr. Natječaj je otvoren do 31. listopada.