Lokalne vijesti

30.09.2022

Za zaštitu morskog okoliša ribarima Labinštine FLAG Alba odobrio projekte u iznosu od 745 tisuća kuna!

Upravni odbor FLAG-a Alba odabrao je projekte  za dva FLAG natječaja iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu. U okviru natječaja za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama te zaštitu obalnih područja potpore su ostvarili Grad Labin, Turistička zajednica Grada Labina i Općina Raša. Grad Labin dobio je potporu od 334.820 kuna, Turistička zajednica Grada Labina 89.767,50 kuna, a Općina Raša 267.100 kuna. 

 
Nositelji projekta dodijeljenim potporama ulažu u očuvanje i zaštita morskog okoliša i obalnih područja na područja Grada Labina i Općine Raša. Projektima je planirano  provesti 9 akcija čišćenja podmorja od krupnog otpada na području naselja Rabac, Prtlog, Trget i Tunarica i 23 akcije čišćenja plaža na području naselja Rabac, Prtlog,  Trget, Tunarica, Koromačno, Ravni, Drenje, Sveta Marina, a planirane su i edukacije na temu zaštite morskog okoliša kojima će se obuhvatiti učenici OŠ Matije Vlačića, OŠ Ivo Lola Ribar, OŠ Ivana Batelića Raša i Srednje škole Mate Blažina te prodavači i kupci/posjetitelji labinske gradske ribarnice.  
 
Intenzitet potpore za projekte je 100%. U okviru FLAG natječaja za jačanje konkurentnosti mikro, malih i srednjih poduzeća u sektoru ribarstva i marikulture  potporu u visini od 10.480 kuna dobio je Obrt za trgovinu i marketing „Ulika“, vlasnika Morena Bartolića, 35.743,20 kuna Obrt za ribarstvo i trgovinu „Miramare“ vlasnika Renca Verbanca, a 36.479,70 kuna Obrt za morski ribolov, marikulturu i trgovinu „Dagnja“ vlasnice Mirjane Pejić. Intenzitet potpore iznosi 80% za prijavitelje i projekte vezane uz mali priobalni ribolov (Obrt Ulika i Obrt Miramare) te 50% za projekt  prijavitelja Obrt Dagnja.  Nositelji projekta dodijeljenim potporama ulažu u kupnju opreme za ribarska plovila i akvakulturu s ciljem daljnje modernizacije poslovanja, povećanjem produktivnosti i konkurentnost na tržištu.