Lokalne vijesti

30.09.2022

Za dva projekta zaštite okoliša Labinu više od 420 tisuća kuna bespovratno!

Kraj tjedna donosi set lijepih vijesti za Labin. Naime, danas je stigla obavijest kako je Gradu Labinu i Turističkoj zajednici Grada Labina odobreno sto postotno financiranje prijavljenih projekata u okviru Mjere 4.2.1 Potpora za aktivnosti ulaganja u zaštitu okoliša sa ciljem očuvanja morskog okoliša, ribljih vrsta i drugih morskih organizama, te zaštitu obalnih područja iz LRSR FLAG-a Alba.

Tako je za ova dva projekta osigurano više od 420 tisuća kuna bespovratno iz EU fondova, za projekt Grada Labina naziva „MOREmo brinuti o MORU!“ čak 334.820,00 kuna, a za projekt Turističke zajednice Grada Labina pod nazivom "Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin" dodatnih 89.767,50 kuna.

„MOREmo brinuti o MORU!“

Projektom „MOREmo brinuti o MORU!“ Grad Labin nastavlja sa djelovanjem na području zaštite okoliša, morskog dna i ribljih vrsta.

Svrha projekta „MOREmo brinuti o MORU!“ je očuvanje i zaštita morskog okoliša i obalnih područja na područja Grada Labina i FLAG-a Alba.

Tijekom 2023. provest će se pet akcija čišćenja podmorja od krupnog otpada na području naselja Rabac i Duga Luka, četiri akcije čišćenja plaža na području naselja Rabac i Duga Luka te edukacije na temu zaštite morskog okoliša kojom će se obuhvatiti učenici OŠ Matije Vlačića Labin, OŠ Ivo Lola Ribar Labin, Srednje škole Mate Blažina Labin kao i prodavači i kupci/posjetitelji labinske ribarnice.

„Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin!“

Projekt „Zavajka plavo more, zavajka zeleni Labin!“ provodit će Turistička zajednica Grada Labina s ciljem edukacije učenika šestih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina o važnosti očuvanja okoliša, poglavito vode i priobalnog područja, biološkoj raznolikosti lokalnog akvatorija i očuvanju vrijednog prirodnog okoliša.

Projekt će se provoditi tijekom školske godine 2022/2023, u sklopu nastave Prirode u osnovnim školama Ivo Lola Ribar i Matije Vlačića.

Provodit će se edukativna predavanja na teme: Naše more, bioraznolikost i ribarstvo te prirodni krajobraz, otpad i održivost te interaktivne radionice u sklopu terenske nastave u Prtlogu na temu: otpad u okolišu, otpad iz mora i u Rapcu na temu održivog turizma.

U sklopu projekta izdat će se radna mapa o bioraznolikosti lokalnog akvatorija i važnosti očuvanja krajobraza.