Lokalne vijesti


 

01.02.2023

Općina Kršan objavila Vodič za građane ''Proračun u malom za 2023.''

Općina Kršan je na svojim mrežnim stranicama objavila Vodič za građane „Proračun u malom za 2023.“U njemu je na jednostavan i slikovit način prikazano iz kojih izvora Općina Kršan ostvaruje prihode te za koje namjene i u koje projekte raspoređuje rashode.

 
Proračun je planiran prema potrebama na području Općine Kršan, uvažavajući potrebe i želje njegovih stanovnika, naravno , sve uskladu sa mogućnostima. Dio informacija iz Vodiča općenitog je karaktera te objašnjava kako se priprema i donosi ovaj glavni financijski dokument, zašto je on važan, na koji se način prihoduju, a kako raspoređuju proračunska sredstva.
 
Drugi dio brošure odnosi se na konkretan proračun Općine Kršan za 2023. i donosi osnovne podatke o prihodima i primicima terashodima i izdacima koji su planirani za 2023. uz projekcije Proračuna za 2024. i 2025.
 
Kao i svake godine, sredstvima koji nam ostaju na raspolaganju, u našoj općini želimo načiniti iskorak u uređenju, komunalnoj opremljenosti, društvenom i socijalnom standardu, istovremeno održavajući visoku razinu društvene i socijalne osjetljivosti. Podizanje kvalitete života naših građana prioritet je i u 2023. Želim da naša općina, prije svega, bude mjesto ugodno za život. Ovaj je Vodič izrađen sa ciljem poštivanja načela javnosti proračuna, kako bi se unaprijedila transparentnost samog proračuna i rada općinske uprave, a detaljniji pregled proračuna je dostupan na web stranici Općine Kršan: www.krsan.hr Nadam se da ćete kroz „Proračun u malom za 2023.“ saznati više o zakonskim propisima i obvezama financiranja iz općinskogProračuna te da možemo zajedno kroz Vaše prijedloge, ali i sugestije, usmjeriti proračunska sredstava na dobrobit svih građana“, poručio je,  u uvodu Proračuna u malom, općinski načelnik  Roman Carić pozvavši građane da i ove godine, ali i dalje, surađuju u daljnjem razvoju općine.