Lokalne vijesti

06.02.2023

Nove pametne kamere za manje gužve i čišći grad

Grad Labin prošloga tjedna aplicirao je na otvoreni javni natječaj za poticanje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga pri Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Radi se o prijavi još jednog zanimljivog projekta kojim se dodatno razvija i ulaže u digitalizaciju uprave, ali i utječe na sigurnost u prometu te zaštitu okoliša. Naime, prijavljeni projekt odnosi se na nabavku, instaliranje i montažu prometnih i nadzornih kamera.

U planu je nabavka dvije kamere za lokaciju u ulici Maršala Tita u Rapcu koja će bilježiti nepropisno parkiranje i zaustavljanje duž ulice što je pogotovo u ljetnim mjesecima i vremenu velikih gužvi problem te opasnost za sve sudionike u prometu. Jednako tako, projektom se planira nabaviti i kamera za lokaciju u ulici Sv. Katarine u starom gradu, odnosno postava na lokaciji koja će bilježiti nepropisna parkiranja i zaustavljanja na dvije autobusne stanice. Upravo to zaustavljanje i nepropisno parkiranje uzrok je velikih zastoja i nemogućnosti korištenja ovih autobusnih stajališta za ono za što su i namijenjena – za zaustavljanje autobusa. Princip rada svih gore navedenih kamera jednak je onom koji je trenutno u funkciji na Titovom trgu te se automatizmom bilježe svi prekršaji i dostavljaju na adrese onih koji prekršaj i počine.

Četvrta kamera koja je prijavljena u sklopu ovog poziva nalazila bi se na lokaciji u naselju Rabac, točnije Lošinjskoj ulici gdje se bez obzira na različita upozorenja i apele opetovano ponavlja da se građevinski i drugi otpad odlaže na zelene površine i tamo gdje mu nije mjesto. Kamera na ovoj lokaciji funkcionirat će na istom principu kao i gore navedene prometne kamere te automatizmom bilježiti prekršaje nelegalnog odlaganja otpada.

Gore navedeno predstavlja Smart city rješenje za inteligentno prometno i komunalno redarstvo. Temelji se na integraciji najsuvremenije tehnologije - kamera s integriranom umjetnom inteligencijom (AI - Artificial intelligence) za prepoznavanje registarskih tablica, softvera za automatsko prepoznavanje vozila u prekršaju (AI - Artificial intelligence) - serverska infrastrukturu i smještaj softvera za prepoznavanje prekršaja, automatskog očitanja registarskih oznaka s visokom točnošću očitanja (LPR - licence plate recognition) kao i jedinstvenog aplikativnog rješenja za inteligentno upravljanje – platforma PAZIGRAD.

Prijavljeni projekt vrijedan je ukupno 24.900,00 Eura (187.609,05 kn), a moguće je ostvariti 40%-tno sufinanciranje Fonda.