Lokalne vijesti


 

07.02.2023

Općina Kršan udrugama u kulturi raspodijelila 19.775 eura

KUD Ivan Fonović Zlatela odlukom općinskog načelnika o rasporedu sredstava proračuna za financiranje javnih potreba u kulturi u 2023. godini dobio je 15 tisuća eura. KUD-u Kršanski ljiljani pripalo je 3.250 eura, Udruzi Spod Učke 1.125, a Udruzi Kreativna akademija Labin 400 eura.  Ukupno je odlukom načelnika raspoređeno 19.775 eura. Inače, u proračunu je za financiranje programa javnih potreba u kulturi osigurano 22.575 eura. Sredstva koja Javnim pozivom za financiranje programa, projekata, aktivnosti i manifestacija koje provode udruge u kulturi nisu raspodijeljena u iznosu od 2.800 eura općinski načelnik utrošit će izravnom dodjelom sredstava korisnicima, sukladno Uredbi o kriterijima, mjerilima i postupocima financiranja i ugovoranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.