Lokalne vijesti

08.02.2023

Ustavni sud ukinuo Uredbu o uslužnim područjima kojom se labinski Vodovod trebao spojiti s pulskim

Ustavni sud je na jučer održanoj sjednici ukinuo Uredbu o uslužnim područjima s time da ta odluka stupa na snagu 15. srpnja 2023. Više predlagatelja (Liburnijske vode d.o.o., Grad Ivanec, Komunalac d.o.o., Grad Labin i dr., te Metković d.o.o.) podnijelo je prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom Uredbe. Tu Uredbu donijela je Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 30. prosinca 2021. na temelju članka 7. stavka 6. i članka 88. stavka 1. Zakona o vodnim uslugama. Navedena Uredba objavljena je u "Narodnim novinama" broj 147 od 31. prosinca 2021., a stupila je na snagu 8. siječnja 2022. 

 
Budući da bi učinci ukidanja Uredbe s danom objave ove odluke u "Narodnim novinama" doveli do ustavnopravno neprihvatljive pravne praznine, Ustavni sud je na temelju ovlaštenja iz članka 55. stavka 2. Ustavnog zakona odgodio prestanak važenja Uredbe do isteka roka određenog u izreci odluke, to jest do 15. srpnja 2023. do kada Vlada mora donijeti novu Uredbu jer će u protivnom ukinuta Uredba prestati važiti., kaže se u sažetku odluke Ustavnog suda. 
 
O ovoj odluci, koja barem za sada znači da neće doći do spajanja labinskog s pulskim Vodovodom,  direktor labinskog Vodovoda Alen Golja: (ton – Alen Golja). Zadovoljstvo odlukom Ustavnog suda izražava i labinski gradonačelnik Valter Glavičić: (ton – Valter Glavičić).