Lokalne vijesti

17.03.2023

Općina Kršan sufinancirat će najam medicinskih pomagala

Vijećnici Općine Kršan na posljedjoj su sjednici Općinskog vijeća jednoglasno usvojili Odluku o prvim Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi. Izmjenama i dopuna Odluke: (ton – Roman Carić), zaključio je općinski načelnik Kršana Roman Carić