Novosti

01.09.2023

Na Labinštini more izvrsne kakvoće za kupanje

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije je od 16. do 18. kolovoza proveo VII. ispitivanje kakvoće mora na plažama u Istarskoj županiji. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove. Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 25 ºC do 27,2 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 21 ºC do 31 ºC. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 211 mjernih točaka odnosno u 97,2 % uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 3 mjerne točke , dvije u Rovinju i jedne u Dugoj uvali, odnosno u 1,4 % uzorka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke, sve ti u Umagu, odnosno u 1,4 % uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.