Lokalne vijesti

15.09.2023

Općina Raša financirat će boravak u vrtiću i jaslicama roditeljima za drugo ili svako sljedeće dijete

Općina Raša financirat će u cijelosti  trošak boravka djece u jaslicama i dječjem vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak), odnosno ekonomsku cijenu programa predškolskog odgoja roditeljima  čije drugo ili svako sljedeće dijete istovremeno pohađa jaslice ili vrtić, odlučeno je na sinoć održanoj sjednici Općinskog vijeća Raše.  Pravo na 100%-tno financiranje troškova boravka drugog ili svakog sljedećeg djeteta u jaslicama i dječjem vrtiću (cjelodnevni i poludnevni boravak) može ostvariti korisnik-roditelj ili skrbnik, pod uvjetom da ima prijavljeno prebivalište na području Općine Raša (oba roditelja ili skrbnika za dvoroditeljske obitelji, roditelj ili skrbnik iz jednoroditeljske obitelji) i da dijete ili djeca za koje se pravo ostvaruje imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Raša.