Lokalne vijesti

16.11.2023

Općina Pićan prodaje Baronovu palaču

Na ovotjednoj sjednici Općinskog vijeća Pićna donesena je odluka o prodaji Baranove palače, koja je zapravo ruševina, površine 208 metara četvornih po početnoj cijeni od 9.900 eura: (ton – Martina Bilić), pojasnila je pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Martina Bilić. Na ovakvu odluku Općina se odlučila jer se javio zainteresirani investitor, rekao je općinski načelnik Dean Močinić: (ton – Dean Močinić). U pismu upućenom općinskoj upravi, koji je načelnik predstavio vijećnicima, između ostalog potencijalni investitor kaže: (ton – Dean Močinić 1). Naš je prijedlog da se to prihvati: (ton – Dean Močinić 2), zaključio je općinski načelnik Dean Močinić. S ovakvim prijedlog složili su se svi vijećnici ustvrdivši da bi ovakva investicija doprinijela razvoju starogradske jezgre Pićna i u nju donijela nove sadržaje. No, hoće li upravo  taj zainteresirani investitor dobiti priliku za realizaciju svog projekta znat će se nakon javnog natječaja o prodaji Baranove palače, odnosno sadašnje ruševine.