Lokalne vijesti

11.10.2013

Večeras sjednica Općinskog vijeća Pićna

Odluka o izmjeni odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika, kao i odluka o izmjeni odluke o utvrđivanju visine naknade za vijećnike i članove radnih tijela neke su od točaka večerašnje sjednice Općinskog vijeća Pićna. Vijećnici će donijeti i odluku o imenovanju članova odbora i komisija i radnog tima općinskog načelnika. Sjednica pićanskog Općinskog vijeća sazvana je za 19 sati.