Lokalne vijesti

11.10.2013

HEP u Plomin Luci ništa ne gradi pa Općina Kršan ostaje bez 6 milijuna komunalnog doprinosa

U prvom rebalansu kršanskog proračuna za ovu godinu do najvećeg je smanjena, od gotovo 6 milijuna kuna, došlo kod prihoda od komunalnog doprinosa. Ova stavka je za Općinu Kršan posebno važna, jer je uglavnom riječ o naplati komunalnog doprinosa na račun investicija HEP-a u Plomin Luci. Kako je na sjednici Općinskog vijeća pojasnio načelnik Valdi Runko, prihod od komunalnog doprinosa temeljen je na izradi projektne dokumentacije i ishodovanoj lokacijskoj dozvili za gradnju objekata za skladištenje nus proizvoda plominskih termoelektrana, a koje HEP obećaje već više od godinu i pol dana, no do danas nisu niti započeti. Taj prihod komunalnog doprinosa, rekao je načelnik Runko, neće biti uvršten u proračun za iduću godinu: (ton – Valdi Runko 4).