Lokalne vijesti

21.06.2022

Udruga žena Mendula i Turistička zajednica Općine Svete Nedelje biraju najuređeniju okućnicu

Udruga žena Sv. Nedelja „Mendula“ Nedešćina  pod pokroviteljstvom Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja organizira akciju ocjenjivanja uređenja i njegovanosti okućnica na području općine. Akcijom se potiče  mještane na što kvalitetnije i privlačnije uređenje njihovih okućnica.Osnovni kritertiji na temelju kojih se određuje najljepša okućnica su  ukupan estetski dojam, vidljivo uložen višegodišnji trud, izbor i pravilna njega biljaka tepoštivanje tradicije ovog podneblja. Na natječaj za odabir najljepše okućnice mogu se javiti sve fizičke osobe, osim onih koje se bave iznajmljivanjem. Najljepše uređenu okućnicu izabrat će komisija, koja će do kraja kolovoza, obići sve prijavljene objekte. Pobjednici će se proglasiti i nagraditi  na Dan Općine Sveta Nedelja, 16.listopada.Prijave na natječaj primaju se do 31. kolovoza, a mogu se  dostaviti poštom na adresu: Udruga žena „Mendula“, Nedešćina 103, 52231 Nedešćina ili na e-mail adresu: info@udruga-mendula.hr  ilitelefonom na broj: 099/2925782.Obrazac za prijavu može se preuzeti na web stranici Turističke zajednice Općine Sveta Nedelja.